In memoriam Fetter János

 

 

 

pten_05_a_fetter_009.jpg

 

 

 

 

 

 

EMLÉKEZÉS FETTER JÁNOSRA

 

Részlet vitéz Fogarasy-Fetter Mihály önéletírásából

 

Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kőszénbánya Rt.-nél Pilisvörösvárott. Bevonulása előtt az Erzsébet-aknánál (három község – Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár – találkozásánál) a „Muki” nevű kismozdonyon teljesített szolgálatot. 1911-ben vonult be katonának, s a hamarosan kitört I. világháború miatt bent tartották az egységénél. 1917 őszéig mint matróz vett részt a  háborúban.

 

Apám 1917. október 10-én szabadságot kapott volna, hogy engem – aki akkor 5 hónapos voltam – láthasson. Előtte való napon még szolgálatban volt, s tengeri aknákat szedtek össze, hogy azokat hatástalanítsák. Az egyik akna hatástalanítás közben felrobbant, s a legénység valamennyi tagja – így apám is – szörnyethalt.

 

 

Fetter János.jpgA „Magyar Tüzér. A magyar tüzérség története” c. könyvben (Bp., 1938.) az alábbiak olvashatók apámról:

Fetter János gépfűtő (1890., Pilisvörösvár) 1911-ben Polába vonult be a haditengerészethez. A »Meteor«, az »Erzherzog Friedrich« és a »Gamma« csatahajókon szolgált. A világháború kitörése bent érte. 1917. október 9-én aknarobbanás következtében Albánia kikötőjében hősi halált halt. Egy öthónapos árvát hagyott hátra. Fia 1940-ben részt vett a hadműveletekben.”

 

A halálesetről Wolf főhadnagy az alábbi levelet írta anyámnak:

 

„K. u. K. Hafenkapitanat Schenjin

 

Fetter Jánosné, Pilisvörösvár

 

Október 24-én kelt levelét megkaptam. Kérésének eleget teszek, és tudatom, hogy férje többedmagával járt szerencsétlenül, és azonnal meghalt. Férje holmiját összecsomagoltuk és elküldtük a „Szigetvár” hajóra, ahonnan Önnek kézbesíteni fogják. A napokban postautalványon 354 koronát fog kapni, mely összeget kiskorú gyermekének gyűjtöttük. Az adakozók a [olvashatatlan szó] levő tisztek és férjének volt társai. Mellékelve küldök egy fényképfelvételt, mely a szerencsétlenség helyét ábrázolja. Egy főhadnagy úr csinálta és sokszorosította, és az Ön gyermeke javára adta el. Innen gyűlt össze 250 korona; a még küldött 104 korona koszorú-megváltásból ered. Használja fel a küldött összeget gyermeke javára belátása szerint.

 

Wolf…”

 

Apám holttestét a „Szigetvár” hadihajóval a Zelenika melletti Meljinébe vitték, és 1917. október 11-én itt temették el.

 

pten_05_a_fetter_010.jpg

 

Itt robbant fel az a tengeri akna, amelynek szétszedése lett volna

Fetter János és társainak feladata

 

 

AHOL FETTER JÁNOS NYUGSZIK

 

Castelnuovo osztrák-magyar tengerészsírjai


A Cattarói-öbölben, annak is a castelnuovoi öbölrészében volt ténylegesen a hadikikötő, Castelnuovo (ma Herceg Novi, Montenegro) városában. Castelnuovo városi temetőjébe, a Savinaba (odalátogatók, figyelem: ez nem egyenlő a tőle pár száz méterre található Savina kolostor - egyébként orosz - temetőjével!) valamikor a KuK flotta hősi halottjait is temették. A sírok ma már nincsenek meg, de a Külügyminisztérium és a Hadtörténeti Intézet egy jelképes sírt, emlékhelyet állíttatott a temetőben nyugvó több száz katonának, köztük 127 magyarnak. Az emléktábla az "Az első világháború éveiben, 1914-1918 között ebben a temetőben eltemetett 791 magyar és osztrák katona emlékére" feliratot hordozza három nyelven. Előtte egy kétkeresztes sír található, ami nyilván az osztrák és magyar birodalomrészt szimbolizálja.

 

castelnuovo-savina-emlekmu.jpg

Az emlékmű Herceg Noviban

Fetter János sírja már nincsen meg, ez a hősi emlékmű állít neki emléket.

Forrás: http://lemil.blog.hu/2009/10/29/vendegoldal_a_legkekebb_tenger_ura_kuk_kriegsmarine

Herceg Novi nagykep.jpg

 

Herceg Novi emléktábla.jpg

 

Az emlékmű közelről

 

Forrás: http://www.hadisir.hu

 
A Hadisírgondozó Osztály levele

 

 

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM                                      . sz. példány

KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS

HADISÍRGONDOZÓ OSZTÁLY     

Nyt. szám:       401 -62/2012

 

 

Fogarasy Attila úr

 

Elektronikusan továbbítva

 

Tárgy: Fetter János emléke

 

 

Tisztelt Fogarasy Úr!

 

Megtisztelő bizalmát köszönöm és tájékoztatom, hogy az Ön által is említett Herceg Noviban meglévő temetőn kívül tudomásunk szerint más helyen nincsen emléktáblája tengerész halottainknak. A helyi nagykövetség és tiszteletbeli magyar konzul segítségével felavatott emléktábla abban a temetőben állít emléket hőseinknek, ahol eredetileg tengerészeink el voltak temetve. Sírjaik nem maradtak fenn.

Külön köszönöm Fetter Jánosra vonatkozó további információit. A neten is megtalálható, eredeti formájában a Margit-hídnál állott Haditengerész Emlékműben elhelyezett „Emlékkönyv”. Eszerint Fetter János aknásztisztes 1917. október 9-én, aknarobbanásnál hősi halált halt. A robbanásban négyen haltak meg, egy tengerészkadét és három fő legénység. Közülük az Ön nagyapja volt magyar, a többiek más nemzetiségűek.

 

 

A történelem távlatából tisztelegve Fetter János és bajtársai hősi emléke előtt:

 

 

Budapest, 2012.április  n.

 

                                                         Dr. Töll László alezredes sk.

 

                                                                          Osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezeken a hajókon szolgált Fetter János:

 

 

 

Erzherzog Friedrich

 

 

http://navalhistory.flixco.info/G/291978x53053/281303/a0.htm

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/SMS_Erzherzog_Friedrich

 

Erzherzog Friedrich

 

 

 

188693_163619810358236_154417827945101_322094_2585495_n.jpg

 

 

 

 

 

Erzherzog Friedrich 4.jpg

 

 

 

 

 

Gamma 

 

 

 

 

 

Gamma hadihajó.jpg